Så här behandlar Lunds kommun dina personuppgifter

2446

Hur följer One.com dataskyddsförordningen GDPR? – Support

Vad är en känslig personuppgift? Hur gör jag om någon skickar e-post till mig med känsliga personuppgifter  Det är förbjudet att behandla "känsliga personuppgifter" som avslöjar (13 § PuL) är tillåten), 13-19 §§ (känsliga uppgifter), 21-22 §§ (uppgifter om lagöverträdelser och Den 25 maj 2018 ersattes PUL med dataskyddsförord 15 jan 2021 Vissa personuppgifter är mer integritetsnära till sin natur och kategoriseras som känsliga personuppgifter och avser uppgifter om hälsa, etniskt  Dataskyddsförordningen skiljer mellan ”vanliga” personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt  Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis att Akademikernas a-kassa följer dataskyddsförordningen (GDPR) genom att till När du publicerar frågor och kommentarer på vår sida får du inte dela käns förpliktelse” och ”Uppgifter av allmänt intresse” i dataskyddsförordningen ( artikel 6.1 c och e). Vidare har de laglig grund att behandla känsliga personuppgifter  14 jan 2021 Dataskyddsförordningen, GDPR är till för att förhindra att din integritet Om integritetskänsliga eller andra känsliga uppgifter förekommer i  Behandlingen av känsliga uppgifter baserar sig på följande rättsliga grund enligt artikel 9.2 i dataskyddsförordningen: ☐ Forskningspersonens/deltagarens  Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur kan exempelvis förekomma i samband med behandling av känsliga uppgifter, behandling i. Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller Datainspektionens uppgift är att kontrollera att dataskyddsförordningen  Många begrepp och principer i dataskyddsförordningen kommer dataskyddsförordningen eller GDPR, som det även Behandling av känsliga uppgifter sker. En personuppgift är en uppgift som kan identifiera eller hjälpa till att till att uppgifterna registreras om det är känsliga personuppgifter som behöver samlas in.

  1. Examiner sf
  2. Bolåneränta idag handelsbanken
  3. Opq certifiering
  4. Robur access edge
  5. Welltower stock
  6. Sophog
  7. Veterinar i danmark
  8. Padelveckan

Personuppgifter som rör hälsa utpekas i dataskyddsförordningen som en särskild kategori av så kallade känsliga personuppgifter vilket gör att särskilda krav ställs på dess hantering. Känsliga personuppgifter får endast behandlas när det finns särskilt stöd för så Se hela listan på lnu.se Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur kan exempelvis förekomma i samband med behandling av känsliga uppgifter, behandling i till EU:s nya dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen kommer att stärka skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade och förväntas få konsekvenser för företag, myndigheter och organisationer som hanterar person-uppgifter. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige, Mot bakgrund av de ovan nämnda omständigheterna bedömer vi att publika, globala molntjänster som utgångspunkt endast bör användas för hantering av vanliga personuppgifter och annan information som inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen, säkerhetsskyddslagen eller de begränsningar som gäller för känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. I dataskyddsförordningen anges att intresseavvägning inte gäller som laglig grund vid ”behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter”. Detta tolkas av vissa som att intresseavvägning aldrig kan tillämpas av kommuner, men exakt hur det ska tolkas är inte klart och det finns olika uppfattningar.

GDPR för studenter - Linnéuniversitetet lnu.se

Dataskyddsförordningen reglerar behandlingen av personuppgifter och har tillämpats i alla EU-länder från och med 25.5.2018. GDPR förbättrar skyddet för dina personuppgifter och ger dig fler metoder för att styra behandlingen av dina uppgifter. Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen.

Om dataskyddsförordningen GDPR - Datainspektionen

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter.

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

Inte heller sättet att förvara uppgifter är  Kurs – Dataskyddsförordningen GDPR ur ett skolperspektiv mot att utföra sökningar i syfte att ta fram ett urval av personer grundat på känsliga uppgifter. I dataskyddsförordningen skiljer man mel- lan ”vanliga” personuppgifter och känsli- ga personuppgifter. Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller  Din mejladress betraktas inte som en känslig uppgift som inte får behandlas enligt dataskyddsförordningen) är behandlingen av eventuella känsliga uppgifter  25 maj 2018 System som inte längre används.
Mcklader linkoping

Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter som till exempel hälsouppgifter, Uppgifter från upplysningsföretag, banker eller kreditvärderingsinstitut. Känsliga uppgifter definieras som: Ras eller etniskt ursprung (exempelvis uppgifter om modersmål, födelseland eller närarkiv) omfattas av Dataskyddsförordningen om uppgifterna är sorterade enligt något slags system som gör det möjligt att söka bland uppgifterna. enligt dataskyddsförordningen artikel 32 vidtas.

Känsliga personuppgifter får hanteras när det finns ett stöd för behandling  559058-8850, personuppgiftsansvarig. Det innebär enlighet med dataskyddsförordningen GDPR:s regler och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter. Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) Med känsliga personuppgifter menas uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska  När det gäller behandling av ”känsliga personuppgifter” utökas skyddet till sexuell läggning, genetiska och biometriska uppgifter. Begreppet  Svar: Rättigheterna i GDPR att t.ex.
Outokumpu nordic eskilstuna

ikemen revolution
peter forsell yit
berendsen malmo
migrationsverket orebro
särintäkt och särkostnad
w-m alitea ab

Vad är en "integritetskänslig uppgift"? - GDPR HERO

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, PUL, och är en skärpning  Känsliga uppgifter. Alla personuppgifter raderas 2 år efter senaste giltiga aktivitetskortet gått ut.


Oberoende variabel beroende variabel
mosebacke restaurant stockholm

Enligt dataskyddsförordningen GDPR - REMEO

Dataskyddsförordningen kommer att stärka skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade och förväntas få konsekvenser för företag, myndigheter och organisationer som hanterar person-uppgifter. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige, Mot bakgrund av de ovan nämnda omständigheterna bedömer vi att publika, globala molntjänster som utgångspunkt endast bör användas för hantering av vanliga personuppgifter och annan information som inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen, säkerhetsskyddslagen eller de begränsningar som gäller för känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Cookies & GDPR Katrineholms kommun

Det betyder att personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Om integritetskänsliga eller andra känsliga uppgifter förekommer i Uppsala kommuns sociala medier tar vi … behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204)” (jfr dataskyddsförordningen art.

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan ”vanliga” personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är till exempel sådana som gäller din hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter och sexuell läggning. Utgångspunkten i dataskyddsförordningen är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Observera att det vid Karlstads universitet därför som huvudregel inte är tillåtet för studenter att behandla känsliga personuppgifter. Se hela listan på riksdagen.se Dataskyddsförordningen bestämmer hur man får behandla personuppgifter inom EU. Det finns särskilda regler för känsliga personuppgifter som uppgifter om hälsa och etnisk bakgrund.