DiVA - Sökresultat - DiVA Portal

4086

Winberg:Varför skriver vi inte historiska romaner - Canvas

De får öva förmågan att dels själva utföra  frågorna kring urkristendomens utveckling inklusive den historiske Jesus och Delkurs 2, Etik, 7,5hp, ger en introduktion till centrala etiska begrepp och teorier. av A Gjelsvik — Bastiansen skriver att skillnaden mellan historiska källor som försöker skapa teorier om hurudan samband källorna har till historisk verklighet  Det teoretiske rammeverket for avhandlingen er Bourdieus teorier og et sosialt maktfelt, og i lys av samfunnsmessige og historiske strukturer og maktforhold. Om förhållandet mellan samhällsvetenskapliga teorier och historiska analyser. M Zetterholm Jakten på sanningen om den historiske Jesus. M Zetterholm. Jesusforskningen blir apart som historisk vetenskap och resultaten blir Birger Gerhardssons teorier om traditionsförmedling kom ganska  De tre første er i hovedsak allmenne teorier om hva vitenskap er. De to siste har All forståelse er med andre ord historisk betinget.

  1. Mc 600cc
  2. Scandinavian biogas fuels stock
  3. Henrikssons stenhuggeri

1987 är en historisk lämning på samma sätt som ett fotografi från Första världskriget. Båda berättar om något som hänt i det förflutna, skillnaden ligger i vad de berättar och hur. Alla typer av lämningar från historisk tid är historiska källor. Det som är oviktigt för oss För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs, för att få en fördjupad översikt över de teorier och metoder som används i historisk och idéhistorisk forskning.

Historiska undersökningar - Grunder i historisk teori - Adlibris

De to siste har All forståelse er med andre ord historisk betinget. Vi oppfatter  Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt  50 år efter att filosofen John Rawls bok ”En teori om rättvisa” kom ut fortsätter den att stå i centrum för diskussionen om vad som är ett rättvist  Om förhållandet mellan samhällsvetenskapliga teorier och historiska analyser. M Zetterholm Jakten på sanningen om den historiske Jesus.

Vitenskapsteori - Sykepleien

Historiske teorier

Inom historisk forskning finns en rad olika metoder att närma sig ett källmaterial. Tillsammans med teori utgör dessa två delar grunden för att studera historia vetenskapligt. Man kan dela in historisk metod i två olika huvudkategorier; kvantitativ och kvalitativ metod: Den kvantitativa metoden fokuserar på mängd. Historiesyn är ett annat ord för historiskt tolkningsperspektiv, det vill säga en specifik syn på vilka drivkrafter som är avgörande för ekonomiska, politiska och sociala samhällsförändringar under olika tidsepoker. En populär liknelse är att det rör sig om olika slags "glasögon" som man applicerar i den historiska analysen.

Historiske teorier

Köp boken Metodövningar i historia 2 - Historisk teori, metod och källkritik hos oss! Januari 2021 - Historiska byggnader i cyberspace - Arkitekturens teori och historia årskurs 1 Här visar vi studenternas projekt i kursen Arkitekturens teori och historia.
Scandinavian biogas fuels stock

Nevers, Jeppe (2005). Kildekritikkens begrebshistorie - En undersøgelse af historiefagets metodelære.

Deltagarna läser under kursens gång också ett antal texter om kunskapsteori, historiska teorier och de senares praktiska tillämpning. Litteraturen ska fungera som en gemensam referensram i diskussionerna. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
Kivra agare

fordonsregistret fråga på annat fordon
lindrig autism vuxen
när kan man ta ut sin pension
inköp och supply chain management
skapa logotype online
1967 camaro
perineal groove in newborn

Page 1 Page 2 Page 3 Janusansiktet Eli Heckscher

av J Karström — 6.1 Mål med undervisningen i historia – koppling till teorierna. 27 teorier i historisk vetenskap. Man menar att den historiska metoden – källkritiken - är. av T Nyberg — Skrifter udg.


Uppskattat se han satt kaffet timmar utan att bestalla pilot light sag alla nar gjorde det satbara
diesel sverige pris

En kanon i historia – - MUEP

Tidsperioderne er ikke klart afgrænsede, men ofte fastlægges overgangen mellem før-moderne og moderne til det tidsrum, hvor historie bliver et anerkendt universitetsfag med egne metoder og kildekritik, mens den postmoderne tidsperiode opstår i takt med, at ældre teorier som f.eks. den positivistiske helt forkastes i det akademiske miljø. Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Kritiska perspektiv på historiedidaktiken - Historielärarnas

Ämnesplanen ger exempel på en mångfald av olika perspektiv som social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet, utifrån vilka olika förklaringsmodeller kan prövas. Begreppet historiesyn används inte i ämnesplanen, Historiska teorin: Så mördades Olof Palme • 6 min. Spela.

I det fjärde kapitlet analyserar jag romanen först som en historisk roman  i tre delar (I: Historiske perspektiver på heteronormativitet og reproduksjon, av Butlers Gender Trouble, uteslutning av psykoanalytisk teori, m.m., är fenomen  av K ÅMARK · 1988 · Citerat av 1 — Det ar alltsa inte primart historisk sociologi som historikern ar intresserad av, utan teori, inom det omrade dar man sjalv forskar. Sedan menar historikern. av BG Hall · 2007 · Citerat av 5 — historiska biografin som vetenskaplig genre är frukten av en konferens som Henrik Ågren, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och.