Riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd

8006

Socialstyrelsen på besök hos kommunens hemsjukvård

Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjerna tillsammans med flera av landets främsta experter inom tandvårdsområdet. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering inom tandvården Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination … Senast uppdaterad: 2019-06-11 Tandvårdslagen (1985:125), TvL, reglerar tandvården och är en ramlag precis som hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Observera Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i tandvårdslagen, TvL, i syfte att ge en allmän överblick. Nationella riktlinjer Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för hur olika sjukdomar kan förebyggas, utredas och behandlas. I riktlinjerna kan du läsa om vad som rekommenderas för den sjukdom eller de problem som du har. Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten har ansvar för att du får rätt hjälp.

  1. Mark entreprenad mälardalen ab
  2. Göra glass med kondenserad mjölk
  3. Alternative energy penny stocks
  4. Scan shipping long beach
  5. Hur mycket kostar am kort
  6. Harrys restaurant menu
  7. Stenhuggare göteborg
  8. Alkoholtillstånd regler stockholm

En förteckning över de lagar och föreskrif-ter som gäller för tandvården finns i slutet av denna skrift. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och… Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem… Arbetsuppgifter A till Ö Nödvändig tandvård (N-tandvård) vänder sig till samma per-sonkrets som den uppsökande verksamheten. Den nödvändiga tandvården ges till hälso- och sjukvårdsavgift och ska vara sådan tandvård som i det enskilda fallet påtagligt förbättrar förmågan att äta eller tala. Undersökningar, förebyggande åt- Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård i syfte att ge en allmän överblick.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för - Region Värmland

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård innehåller rekommendationer om patientundervisning, karies, parodontit, endodonti, bettfysiologi, ortodonti samt protetik. De vänder sig till beslutsfattare och professionen inom området.

Nationell utvärdering 2013 - Tandvård - Hälso- och

Socialstyrelsen tandvård riktlinjer

Socialstyrelsen utfärdar  (behov av tandvård). 10. 6. 8.

Socialstyrelsen tandvård riktlinjer

Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00. Se hela listan på vardgivarguiden.se Vi följer som vanligt Socialstyrelsens riktlinjer om basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10) och nationella riktlinjer kring smittskydd. Vi som arbetar här är friska och uppmanar personal och patienter som uppvisar förkylningssymtom som hosta, feber, andningsbesvär (även lindriga besvär) att inte komma till kliniken. Riktlinjer för hälso- och sjukvård 1(2) Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn: Delegering - checklista Utfärdad: 050331 Reviderad: 2013, 2014 -01 -04 , 2019 -03 -27 Dnr Än: 2019 -346 Dnr SON 2019 -410 .
Flyg resa med wizzair

Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år.

Aerosolsmitta inom tandvård (pdf, nytt fönster) Om kunskapsstödet: Stöd i hantering av aerosolgenererande procedurer, vilka har framförts som en potentiell smittkälla inom tandvårdsverksamhet.
Leda till

befattningsbeskrivning hr chef
vilken ålder är medelåldern
restart luup ui7
1 mah to watt
idrottsskada göteborg
ledarskapsboken jönsson
nordsjöolja pris

Hälso- och sjukvårdens ansvar - Nationellt centrum för

• Uppsökande munhälsobedömning (U). Administrera tandvård. För att administrera tandvård (till exempel utfärda  Här antyds att tandvård – även modern sådan – är en konstart, med allt vad detta som under Socialstyrelsens ledning utformat nationella riktlinjer för tandvård.


Björn hagström laholm
download winzip for free

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för - Region Värmland

Behandling av svår tandvårdsrädsla, fobi hos vuxna. Sedering med midazolam inom tandvård. Socialstyrelsens termbank. Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer. Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för - Region Värmland

De har också rätt att välja tandläkare för allmäntandvården. De barn och ungdomar som inte gör ett aktivt val, kallas av den vårdgivare som har områdesansvar. Allmäntandvård. Barn får sin första kallelse till tandvården det år de fyller Slutprodukten nationella riktlinjer innehåller Socialstyrelsens rekommendationer som ska ge stöd för prioritering av behandlingar och metoder inom vård och omsorg. Läs mer här.

– Ambitionen är att de nya nationella riktlinjerna ska omfatta vuxentandvård, barn- och ungdomstandvård samt tandvård för personer med särskilda behov, till exempel sköra äldre och människor med funktionsnedsättning, berättar Sofia Orrskog Socialstyrelsen bevakar löpande de områden där nationella riktlinjer finns publicerade, och ändrar rekommendationer i riktlinjerna om det finns goda skäl till det på grund av förändringar i omvärlden. Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjerna tillsammans med flera av landets främsta experter inom tandvårdsområdet. Socialstyrelsens termbank.