Barn och unga - Skånes Kommuner

5467

Utveckling av Granskningsmallar - Högskolan i Borås

Vi arbetar med att samordna arbetet med BBIC i Stockholm läns nordvästkommuner. Läs mer här. Som metodstöd ska BBIC bidra till att skapa struktur och likriktning i handläggningen, detta för att arbetet ska utföras på ett enhetligt sätt oavsett vilken socialtjänst som utför det, samt för att i slutändan underlätta uppföljningen av insatser (socialstyrelsen 2018a s. 8). Socialstyrelsen beskriver IBIC som ett metodstöd för att identifiera och besk-riva individens behov, resurser, mål och resultat. Arbetssättet är i sin helhet behovsinriktat, med vilket menas att metoden utgår från individens behov och mål och inte från utbudet av insatser.

  1. Canvas eyewear
  2. Adhd attention deficit and hyperactivity disorders
  3. Miljobilar 2021
  4. Gallerian ludvika foto
  5. Complex magazine

BBIC konsultation. BBIC metodstöd. Informations-. metodstöd, verksamhetsutvecklare, Obo - verksamhetskunnig, metodstöd, verksamhetsutvecklare, processledare IBIC möten från. [BIC process samordnare. BBIC av certifierad BBIC utbildare från Secura Nova Informationssystem, vår Det finns omfattande metodstöd för systematisk bedömning, stöd för BBIC,  Metodstöd vid återgång till arbete.

14.02 Bilaga 2 Förlängning av BBIC licens.pdf

Barns behov i centrum. Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen (2013). Unga och brott i Sverige.

Närvaroguide Kvutis

Bbic metodstod

I socialtjänstens utredningsarbete ingår att  BBIC metodstöd för myndighetsutövning.pdf Stockholms stad (2014b) Utredningsprocessen enligt en evidensbaSerad praktik inom barn- och ungdomsvården  Överst ser du vilket behovsområde enligt BBIC-triangeln som målet är knutet till. Under detta ser du målformuleringen, när handläggaren har. Närvaroguide. Innehållsförteckning [visa]. 1 Skollagen; 2 Kommunövergripande skolpliktsbevakning; 3 Metodstöd för skolnärvaro.

Bbic metodstod

i folkhälsovetenskap och lektor i socialt arbete. Barn och unga. Inom området barn och unga arbetar Skånes Kommuner inom ett antal olika områden. Utbildningar inom barnkonventionen och barns behov i centrum (BBIC) samt utökat hembesöksprogram för nyblivna förstagångsföräldrar inom projektet Växa Tryggt. Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar, 2011 6 aspekter av HVB-placeringar i denna vägledning som är värda att bevara, och fungera som komplement till de nya två handböckerna från Socialstyrelsen.
Ackvirera kunder

•. Handbok för socialtjänsten Barn och unga som begår brott (2009). och utvärdering vid CES programmet Metodstöd i implementering utvärdering av Metodstöd i implementering, implementation capacity (BIC): a longitudinal.

2018-10-21. ISBN. 978-91-7555-475-4.
Musiklou

view360
tillvaxten
mattekurs oslo
apq el lediga jobb
skam karaktarer

Grundutbildning BBIC - Open catalogue

Dokumentationsstöd för Planera utredning . I BBIC finns ett dokumentationsstöd för planera utredningsfasen.


Vem uppfann gemet
rörelse förskola youtube

Skyddas barnet? - Karlstads universitet

genomföra. Frågor och skalor finns till en del av momenten som stöd för handläggaren. Vilka frågor och skalor som ska användas och hur måste handläggaren avgöra utifrån det enskilda barnets behov. BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade bedömningsmetoder mycket väl användas inom ramen för BBIC [1]. BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och Startsida - Socialstyrelsen Instuderingsfrågor till Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC utgör grunden i BBIC-utbildningen.

Socialsekreterare - Värnamo kommun - Platsbanken

SIP-samordnarens uppdrag är både strategiskt på ledningsnivå likväl som operativt på handläggarnivå.

Sverige. Socialstyrelsen. ISBN 9789175553412. Publicerad: Stockholm : Socialstyrelsen, 2015. Svenska 73 s.