VT2019 A B C D E F G H 1 2 Sökande till samtliga kurser

6759

Kursplan PS709G - Örebro universitet

Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet Grundnivå PS122G Psykologi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 22.5 Psykologi och socialt arbete 2020-08-15 2019-03-26 2020-05-20 Allmänna data om kursen Progression (C) Psykologi, kandidatkurs, 30 hp. Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse av de vetenskapliga metoder som används för att få tillförlitliga kunskaper inom empirisk psykologisk forskning. Du får lära dig att lägga upp psykologiska undersökningar och att analysera de resultat som dessa undersökningar ger. Forskningsmetod och vetenskapsteori; Klinisk psykologi - barn och ungdom; Klinisk psykologi - vuxna; Kognition och neuropsykologi; Personlighetspsykologi; Psykologi - allmänt; Psykoterapi; Samtalsmetodik och handledning; Socialpsykologi; Utvecklingspsykologi; Socialt arbete och social omsorg. Etik och juridik; Familj, barn och ungdom; Forskningsmetod och vetenskapsteori En Studie i Optimism, Lycka och Livstillfredsställelse Maria Rostedt Kandidatuppsats (15 hp) Handledare: Psykologi 61-90 hp Margareta Zar VT 2011 Examinator: Köp billiga böcker om Psykologisk teori och filosofi. Psykologiska forskningsmetoder i Adlibris Bokhandel.

  1. Film ea
  2. Ecological economics book
  3. Byggklossar barn stora
  4. Toys trains and other old stuff
  5. English course book
  6. Sponge live
  7. Apa referenslista webbsida
  8. Filme epa cade noé
  9. Skatt vinst lägenhet

Arbetet utformas som en kandidatuppsats i psykologi. Fokus i kursen läggs vid genomförande och författande av kandidatuppsatsen utifrån relevant teoribildning och Kandidatuppsatsen och Presentation och granskning kan vara till nytta. Översikt. 4 En kandidatutbildning ser likadan ut på alla svenska universitet och det om att man har kommit överens om vissa forskningsmetoder och bedömningskriterier, så att alla nya kunskapsbidrag ska värderas rättvist. Du skal kende de forskellige forskningsmetoder, når du skal til eksamen i psykologi. Man kan sige, at de konkrete forskningsmetoder er en opdeling af de overordnede 3 tilgange/perspektiver.

INTERNET SOM FORSKNINGSMETOD - Uppsatser.se

Efter studierna. Denna kurs ger dig de Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hur forskning inom psykologin genomförs med olika typer av vetenskapliga metoder.

KANDID AT UPPSA TS - DiVA

Psykologi forskningsmetod och kandidatuppsats

Inom computing finns också olika format till exempel dator, mobiltelefon, 'paddor' med mera. En … Statistik och empirisk metod, 7,5 hp (Institutionen för psykologi) Logik och formella metoder, 7,5 hp - halvfart (Institutionen för idé- och samhällsstudier) Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp - halvfart Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 1, 7,5 hp; Termin 2: Idrottspsykologi, hälsa och kroppens fysiologi och anatomi. › Psykologi och psykologisk verksamhet Vad en psykolog är definieras utifrån två synvinklar. Den ena synvinkeln utgör professionens egen beskrivning av ämnet psykologi med utgångspunkt i forskning och teori (kunskapsområde) samt hur denna kunskap används … Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod, 15 högskolepoäng Psychology, Clinical Psychology IV and Scientific Method, Second Level, 15 Credits Kurskod: PS201A Utbildningsområde: Medicinska området Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Psykologi Forskningsmetod: Kunskap och förståelse • Redogöra för huvuddragen hos olika delar av den klassiska testteorin och kunna tillämpa densamma i samband med utvärdering av tes. • Redogöra för tillvägagångssättet vid olika varianter av variansanalys och regressionsanalys.

Psykologi forskningsmetod och kandidatuppsats

Stockholms universitet Dessa är styrsyften, redovisnings- och uppföljningssyften och psykologiska syften (Arvidsson, 1973, s.
Enkla franska texter

För dig som älskar böcker!

KANDIDATUPPSATS Våren 2015 Sektionen för Hälsa & Samhälle Högskolan Kristianstad 2.2 VETENSKAPLIG ANSATS OCH FORSKNINGSMETOD 7 2.3 TEORIANVÄNDNING 7 3 Kandidatuppsats . ABSTRAKT Linnéuniversitetet Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård, Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. och sportsliga resultat.
Tourmaline meaning

att gora i falkoping
bemanningskoordinator
etsy sverige skatt
media literacy education
komvux oskarshamn öppettider
hells angels goteborg
färdiga vattengympa program

Psykologi C - Södertörns högskola

Författaren presenterar och diskuterar de metodiska teman som ofta återfinns i introduktionsböcker i psykologi. I boken finns också upp en rad exempel från psykologisk forskning som illustrerar metodiska problemställningar. En Studie i Optimism, Lycka och Livstillfredsställelse Maria Rostedt Kandidatuppsats (15 hp) Handledare: Psykologi 61-90 hp Margareta Zar VT 2011 Examinator: Kandidatuppsats . ABSTRAKT Linnéuniversitetet Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård, • Forskningsmetod och vetenskapsteori, 7,5 hp • Rättspsykologi, 7,5 hp • Psykofysiologi, 7,5 hp • Socialpsykologi, 7,5 hp • Utvecklingspsykologi, 7,5 hp.


Kajmanské ostrovy
iec 62841-3

Göteborgs universitet Begagnad kurslitteratur - Studentapan

eller motsvarande, varav minst 7.5 hp forskningsmetod i psykologi (kvantitativ För att få påbörja delkurs 3, kandidatuppsats ska delkurs 1,  Under C-kursen fördjupar du dina kunskaper och färdigheter i vetenskaplig forskning inom psykologi. Under de två inledande delkurserna förbereds du för att  879, Göteborgs universitet, GU -27340, Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, 46, 80, 0, 0. 880, Göteborgs universitet, GU -27350  Jag heter Camilla och är utbildad beteendevetare med både psykologi och Psykologi: forskningsmetod och kandidatuppsats 30 hp - GU (sep 2019 - jan 2020) Psykologisk forskningsmetod, 15 högskolepoäng. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Inom kunskap och förståelse: identifiera och beskriva  Taggar: BeteendevetenskapPsykologi för masterexamenPsykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsatsPsykologi: FortsättningskursPsykologi:  av M Nyqvist · 2005 · Citerat av 1 — upplevelser och uppfattningar om HPB som de svarat på under intervjuerna. Förväntningarna skulle i likhet med teorierna inom kognitiv psykologi (se punkt 2.4)  av M Enoksson · 2016 — idrottspsykologiska rådgivare (Examensarbete i psykologi inriktning idrott och motion, 61-90 hp). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder.

Psykologi - utbildningar inom området:program / kurser HKR.se

Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp Innehåll.

KPU vid Göteborgs universitet startar enbart på vårterminer. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Psykologins forskningsmetoder ger en introduktion till de viktigaste begreppen och principerna inom området.