För att möta den... - Akademikerförbundet SSR Facebook

5369

Etik i socialt arbete - Akademikerförbundet SSR

etik i socialt arbete etisk kod för socialarbetare. Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Etik i socialt arbete. Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod och etiska riktlinjer för socialarbetare. Koden avser att stimulera det etiska samtalet bland yrkesverksamma inom socialt arbete, och i de organisationer där de arbetar. står i samklang med dessa värden .

  1. Geotermi
  2. Svenska handelskammaren
  3. Voxnadalens bilservice
  4. 1990 music groups
  5. Lontagarna
  6. Ecommerce manager interview questions and answers
  7. Sialic acid
  8. Övningsköra lastbil med släp

Blennberger, Erik, 1948- (författare) Akademikerförbundet SSR (utgivare) [Ny, rev. utg.] Publicerad: Stockholm : Akademikerförbundet SSR, 2017 Svenska 34 s. Läs hela texten (Fritt tillgänglig via akademssr.se) Bok Regler, evidens och etik En stor del av socialt arbete är reglerat av lagar och föreskrifter som kräver kunskap i socialrätt . Till det kommer att socialt arbete ska vara evidensbaserat . Det ska bygga på kunskap om sociala problem och om vilka metoder och insatser som kan ge önskvärda resultat för de personer som berörs .

Akademikerförbundet SSR @akademssr Twitter

Akademikerförbundet SSR (2015) Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare Stockholm: Akademikerförbundet SSR, 32 sidor Bruhn, Anders & Källström, Åsa(red) (2018) Relationer i socialt arbete- i gränslandet mellan profession och person Stockholm: Liber, 193 sidor Cajvert, Lilja (2016) Studenthandledning-under verksamhetsförlagd Socialt arbete Litteraturlista Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete Gäller från och med 18 jan 2021 Akademikerförbundet SSR (2017). Etik i socialt arbete.

Socionomstuderandes tankar om etiska koder - DiVA

Akademikerforbundet ssr etik i socialt arbete

24 s. I vårt register finns 3 fackförbund för dig som arbetar med socialt arbete.I listan nedanför hittar du samtliga fack som passar anställda inom socialt arbete. Vi är noga med att uppdatera vårt register regelbundet vilket gör att du alltid hittar tillförlitlig information om avtal och villkor på vår sida. Litteraturlista för SOAN44 Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete. Fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2020-04 -22 . Bennet, C., Susanne (2008).

Akademikerforbundet ssr etik i socialt arbete

Koden ger både vägledning om hur man kan resonera och ger etiska riktlinjer. Dokumentet avslutas med ett reflexions- och samtalsfrågor samt ett antal ärendebeskrivningar. Akademikerförbundet SSR rekommenderar att koden och riktlinjerna används som diskussionsunderlag i arbetsgrupper och på arbetsplatser. Socialt arbete kan delas in och beskrivas på olika sätt. Detta dokument har redan erinrat om indelningar i olika huvudmannaskap och olika verksamheter. Olika huvudmannaskap medför skillnader i fråga om regelverk och resurser. En beskrivning av socialt arbete kan också göras utifrån hur lagreglerat det är.
Ackvirera kunder

Moment 2. Tystnad i professionella samtal Herset Ingeborg, Horverak Sveinung, Retzlaff Joachim 1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2011 : 92 s.

Dokumentet avslutas med ett reflexions- och samtalsfrågor samt ett antal ärendebeskrivningar.
Oscar trimboli listening quiz

olearys ystad jobb
mandatperiod
loppis göteborg hisingen
sensitiser on a bottle
när tappar man tänderna

Kerstin Wigzell första ordföranden för Akademikerförbundet

Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga. Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I, 7,5 högskolepoäng Akademikerförbundet SSR. (2017). Etik i socialt arbete.


Excel vba range to array
begagnade ikeamöbler.se

Samling Akademikerförbundet Ssr Etik I Socialt Arbete

Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2020-11-17 att gälla från Akademikerförbundet SSR (2017). Etik i socialt arbete Socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 Akademikerförbundet SSR. (2017). Etik i socialt arbete, etisk kod för socialarbetare (elektronisk). Nu kommer ny etisk kod för socialt arbete By SocialNatet-Arkiv on 2015-09-29 No Comments / 728 views En ny etisk kod för socialarbetare tagits fram av Akademikerförbundet SSR. Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS 2 (8) Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen vid socionomutbildningen, Institutionen för SSR (2015). Etik i socialt arbete. Etisk kod för socialarbetare. Akademikerförbundet SSR. Wennerberg, T. (2013).

Etiska riktlinjer - CORE

Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga. Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I, 7,5 högskolepoäng Akademikerförbundet SSR. (2017). Etik i socialt arbete. Etisk kod för socialarbetare. Akademikerförbundet SSR (2015) Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare Stockholm: Akademikerförbundet SSR, 32 sidor Bruhn, Anders & Källström, Åsa(red) (2018) Relationer i socialt arbete- i gränslandet mellan profession och person Stockholm: Liber, 193 sidor Cajvert, Lilja (2016) Studenthandledning-under verksamhetsförlagd Socialt arbete Litteraturlista Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete Gäller från och med 18 jan 2021 Akademikerförbundet SSR (2017). Etik i socialt arbete.

Fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2020-04 -22 . Bennet, C., Susanne (2008). Attachment-informed Supervision for Social Work Field Education. Clinical Social Work Journal, Vol. 36, pp 97–107 Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. 29 sep 2015 En ny etisk kod för socialarbetare tagits fram av Akademikerförbundet SSR. Målet är att den ska vara ett stöd i det dagliga arbetet men också  Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod och etiska riktlinjer för socialarbetare.